Hjælp os med at bevare Danmarks mest majestætiske rovfugl

Foto: Jan Skriver

Giv et valgfrit bidrag til havørnen

Ved at give os en valgfri donation hjælper du os med at beskytte havørnen.
Havørnen er med dens storslåede vingefang og imponerende næb er et symbol på styrke og frihed. Idag trives den majestætiske rovfugl i Danmark, men sådan har det ikke altid været.

For bare 50 år siden var der stort set ingen af de majestætiske rovfugle på den danske himmel. På grund af jagt, forgiftning og mangel på levesteder blev havørnen udryddet som ynglefugl i Danmark, og den vendte først tilbage i 1990’erne.

Takket være øgede beskyttelsesindsatser er antallet af ynglende havørne i Danmark steget markant. Men det er stadig nødvendigt at beskytte dem.

I DOF BirdLife hjælper vi havørnen ved at:

  • Indsamle viden om ørnenes bestand gennem overvågning og registreringer
  • Vejlede og samarbejde med redekoordinatorer, skovejere og andre lokale aktører
  • Opkøbe fuglereservater gennem Fugleværnsfonden
  • Formidle vores viden om ørnene ud til den danske befolkning
Loading...
Vælg beløb:

Enkeltbidrag
Din støtte til UgleTV, ØrneTV og Netfugl trækkes altid som en enkelt betaling.

Naturbeskytter
Som Naturbeskytter støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Hvis du allerede er medlem af DOF, kan du yderligere vælge at blive Naturbeskytter med en fast månedlig eller årlig donation.

Virksomhedssponsor
Som virksomhedssponsor støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Dansk Ornitologisk Forenings navn og logo må kun benyttes efter aftale.
DOF forbeholder sig retten til at sige nej tak til en donation.

Faste donationer
Hvis du har valgt at støtte Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening må trække det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke nogen udgifter forbundet med indgåelse af en fast donation.

Kvittering
Støttegiver modtager en kvittering for donationen.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis støttegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til støttegiver, ligesom at støttegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte støttegiver på e-mail og telefon i forbindelse med med foreningens arbejde.

Hvis du er medlem bliver du også automatisk tilmeldt foreningens nyhedsbrev med nyheder om fugle og naturpolitik, aktiviteter, kampagner og lign. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet i den enkelte email eller på Min Side.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V

Tlf: +45 3328 3800
Mail: dof@dof.dk
URL: https://www.dof.dk/
CVR-nr: 54752415

DIN STØTTE GØR EN FORSKEL
Du kan hjælpe med at beskytte de danske ørne og sikre deres fremtid i vores danske natur. Ved at bidrage med en enkeltdonation støtter du vores arbejde med for at bevare alle de danske ørne og bekæmpe de trusler, de står over for.

Aktuelle trusler mod havørne i Danmark:
– Forstyrrelse nær ynglepladserne
– Kollision med vindmøller og luftledninger
– Forgiftning og anden efterstræbelse
– Fugleinfluenza

Sammen kan vi gøre en forskel 💚