Støt som virksomhed

Gør jeres virksomhed grønnere ved at gøre en forskel for fuglene og naturen!

Som Virksomhedssponsor i DOF bidrager I til at:

• Beskytte fuglene og biodiversiteten i Danmark

• Bevare vigtige naturområder over hele verden gennem vores internationale programmer

• Styrke overvågningen og punkttællingerne af danske fugle

• Inspirere flere børn og voksne til at komme på ture og opleve naturen.


Udover at I som virksomhedssponsor kan vise jeres kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, at I tager et medansvar for naturen og biodiversiteten, modtager jeres virksomhed også flere forskellige fordele i DOF. 


Når I støtter DOF, får I:

– Jeres navn på dof.dk, så det er synligt at I støtter den grønne dagsorden.

– Ny viden om Danmarks fugle og natur gennem vores medlemsmagasin Fugle & Natur. 

– Nyheder og aktiviteter gennem vores ugentlige nyhedsbreve med invitationer til landsdækkende
ture og arrangementer.  

 Gode medlemsrabatter i Naturbutikken ved dokumentation af ansættelse i virksomheden.

 Et prepress af et fuglemaleri udarbejdet af Fanø kunstneren Marco Brodde.

Kontakt

Lars Engmark, vicedirektør
Mail: lars.engmark@dof.dk
Tlf : +45 20 76 48 34

Josefine Buus Jacobsen, fundraiser & kommunikationsmedarbejder
Mail: jbj@dof.dk

Loading...
Vælg beløb:

Enkeltbidrag
Din støtte til UgleTV, ØrneTV og Netfugl trækkes altid som en enkelt betaling.
Hvis du ønsker at blive Naturbeskytter kan du både vælge at støtte DOF med en enkelt betaling eller en fast donation.

Faste donationer
Hvis du har valgt at støtte Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening må trække det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke nogen udgifter forbundet med indgåelse af en fast donation.

Kvittering
Støttegiver modtager en kvittering for donationen.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis donor har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives kun til Betalingsservice. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Dansk Ornitologisk Forening bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte støttegiver på e-mail og telefon i forbindelse med med foreningens arbejde.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V

Tlf: +45 3328 3800
Mail: dof@dof.dk
URL: https://www.dof.dk/
CVR-nr: 54752415