Støt Klima- og biodiversitetsfonden og hjælp miljøet

Hvis du ønsker at nedsætte dit CO2-aftryk, kan du bidrage til genrejsning af skov i nogle af verdens vigtigste naturområder, hvor der samtidig sker et stort CO2-optag.
DOF’s klima- og biodiversitetsfond støtter projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder i verden, hvor der er allermest truet biodiversitet, og hvor der er allerflest fuglearter, der ikke findes andre steder på Jorden. Det er også her, man får allermest CO2-optag pr. investeret krone.
Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt kan du bidrage på baggrund af dit forbrug. Se vejledende gennemsnitspriser nedenfor.

Bidrag
Du kan også støtte Klima- og Biodiversitetsfonden via en direkte donation til konto.nr: 8401-1045279 (Merkur).

I så fald bedes du oplyse dit navn og cpr-nummer i overførslens emnefelt, hvis du ønsker at indhente fradrag for dit bidrag.

Resultater fra DOF’s Klima- og biodiversitetsfond

DOF’s klima- og biodiversitetsfond har i nu 14 år støttet projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er allerflest truede og endemiske fuglearter.

Indtil nu har vi sammenlagt støttet opkøb af mere end 1000 ha degraderet bjergskov i Ecuador og Den Dominikanske Republik, som er blandt de rigeste fugleområder i verden. Sammenlignet med danske priser for den billigste landbrugsjord har vi fået i størrelsesordenen 20 gange så meget for pengene og med et CO2-optag pr. investeret krone, som overgår alt, hvad vi har fået tilbudt andre steder. Optaget er i størrelsesordenen fem ton pr. ha pr. år*, hvilket betyder, at vi har kompenseret vores CO2-udslip på mellem 6 og 16 år. Resten af skovens CO2-optag i nogle hundrede år er ren ’bonus’. Hertil kommer betydelige midler fra DOF Travel-fonden til opkøb af truede områder i Ecuador, så DOF indtil nu har ydet et tilskud på langt over 3 mio. til opkøb i landet.

Vi vil derfor stærkt opfordre til, at man bidrager til DOF’s klima- og biodiversitetsfond og dermed kompenserer for vi danskeres høje CO2-udslip ikke alene i form af flyrejser, men mindst lige så vigtigt i form af bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug.

Kontakt
Stefan Stürup
Tovholder for DOF BirdLife’s Klima- og Biodiversitetsfond
Mail: ssturup@gmail.com
Tlf: +45 30 82 81 92

Læs mere om DOF og klimaet her

*) Spracklen, D.V. & R. Righelato 2016: Carbon storage and sequestration of re-growing montane forests in southern Ecuador. – Forest Ecology and Management doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.001

 

 

Loading...
Vælg beløb:

Enkeltbidrag
Din støtte til UgleTV, ØrneTV og Netfugl trækkes altid som en enkelt betaling.

Naturbeskytter
Som Naturbeskytter støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Hvis du allerede er medlem af DOF, kan du yderligere vælge at blive Naturbeskytter med en fast månedlig eller årlig donation.

Virksomhedssponsor
Som virksomhedssponsor støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Dansk Ornitologisk Forenings navn og logo må kun benyttes efter aftale.
DOF forbeholder sig retten til at sige nej tak til en donation.

Faste donationer
Hvis du har valgt at støtte Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening må trække det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke nogen udgifter forbundet med indgåelse af en fast donation.

Kvittering
Støttegiver modtager en kvittering for donationen.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis støttegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til støttegiver, ligesom at støttegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte støttegiver på e-mail og telefon i forbindelse med med foreningens arbejde.

Hvis du er medlem bliver du også automatisk tilmeldt foreningens nyhedsbrev med nyheder om fugle og naturpolitik, aktiviteter, kampagner og lign. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet i den enkelte email eller på Min Side.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V

Tlf: +45 3328 3800
Mail: dof@dof.dk
URL: https://www.dof.dk/
CVR-nr: 54752415

Kompenser CO2-udslippet

Det koster ikke en herregård. Priserne er følgende:
For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.
For bilkørsel i en middelklassebil er det 300 kr. pr. 10.000 km.
For boligopvarmning er det 600 kr. pr. 100 m2 opvarmet areal pr. år.
For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande kr. 100.
Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland er det kr. 200.
Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande er det kr. 500.
Til Antarktis, Australien og New Zealand er det kr. 950.

Dette er vejledende gennemsnitspriser, som tager udgangspunkt i en pris på 170 kr. pr. ton CO2. Hvis du ønsker hjælp med udregning af dit personlige bidrag, er du velkommen til at kontakte Stefan Stürup på ssturup@gmail.com.

Du kan også vælge at kompensere for dit totale CO2-aftryk i form af et klima- og biodiversitetsbevis, som dækker en gennemsnitsdanskers indenlandske CO2-udslip på ca. 10 ton pr. år. Motivet er fra Andesbjergene i Ecuador, i A4-format og malet af professor Jon Fjeldså, som er formand for DOFs internationale udvalg. Se diplomet her.

Når der er et passende beløb til rådighed, bliver pengene investeret i områder, hvor der er et stort potentiale for CO2-optag og fuglebeskyttelse. Det sker bl.a. i samarbejde med en af verdens største naturbevarende organisationer, BirdLife International, som er DOFs internationale paraplyorganisation, så der er garanti for pasning af skoven i mange år.

Vi orienterer løbende i DOFs blade om opkøb af områder, efterhånden som det sker.