BLIV PINGVIN-VEN

Olieindsmurte vinger, druknede fugle i fiskenet og voldsomme forandringer i klimaet. Truslerne mod havets fugle og øvrige dyreliv er mange.

Pingvinerne står på tynd is, da adskillige trusler får næbet til at hænge hos disse enestående havfugle.

Pingviner er en af de mest truede grupper af hvirveldyr i verden, og den næstmest truede gruppe af havfugle. Kun albatrosserne er mere pressede.

Der findes i alt 18 arter af pingviner, hvoraf 10 arter er truede. De arter, der endnu ikke vurderes at være truede, risikerer at blive det i fremtiden, hvis ikke vi handler nu.

Derfor samler vi ind til beskyttelse af pingviner i samarbejde med Kattegatcentret.

Støtten går ubeskåret til pingvinbeskyttelsesarbejde hos DOF BirdLifes lokale partnerorganisationer i BirdLife International, der er verdens største partnerskab for naturbevarelse.

Det globale partnerskab arbejder allerede med tiltag, som skal vende tilbagegangen i verdens pingvinbestande. Men skal vi i mål, har vi brug for din hjælp:

For 100 kr. hjælper du os med at:

  • Overvåge springpingvinerne, indsamle data og fortage videnskabelige undersøgelser af pingviners træk- og fourageringsmønstre til havs.
  • Sikre bedre kontrol med og håndhævelse af eksisterende lovgivning på skibs- og søfartsområder i forhold til udtømning af olie.
  • Synliggøre klimaforandringernes indvirkning på pingvinbestande.
  • Iværksætte beskyttelsestiltag, som skal føre til fredningszoner i havet, hvor fiskeri er forbudt og hvor reglerne for skibssejllads er særligt restriktive.
  • Samarbejde med fiskere og fiskeindustri om indførelse af pingvinvenligt fiskegrej på fiskekuttere.
  • Arbejde for at nedbringe udslippet af Co2 på verdensplan og lobby for internationale krav om obligatorisk brug af pingvin- og fuglevenligt fiskegrej.

Pingvinerne står på tynd is: Læs om de seks største trusler mod pingviner

Loading...
Vælg beløb:

Enkeltbidrag
Din støtte til UgleTV, ØrneTV og Netfugl trækkes altid som en enkelt betaling.
Hvis du ønsker at blive Naturbeskytter kan du både vælge at støtte DOF med en enkelt betaling eller en fast donation.

Faste donationer
Hvis du har valgt at støtte Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening må trække det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke nogen udgifter forbundet med indgåelse af en fast donation.

Kvittering
Støttegiver modtager en kvittering for donationen.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis donor har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives kun til Betalingsservice. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Dansk Ornitologisk Forening bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte støttegiver på e-mail og telefon i forbindelse med med foreningens arbejde.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V

Tlf: +45 3328 3800
Mail: dof@dof.dk
URL: https://www.dof.dk/
CVR-nr: 54752415