Bliv Naturbeskytter

Dansk Ornitologisk Forening arbejder hver dag på at sikre, at danskerne også i fremtiden kan opleve et rigt og varieret fugleliv, men vi har brug for din hjælp! DOF indsamler midler til naturbeskyttelse fordi der er hårdt brug for at beskytte fuglene og forbedre deres levesteder. Med dit økonomiske bidrag kan vi styrke indsatsen og gøre et endnu bedre stykke arbejde for fuglene.

Projekt Ørn
DOF har besluttet at gøre en særlig indsats for ørnene. Derfor følger en gruppe frivillige ørnenes udbredelse gennem registreringer af reder og ynglesucces. Takket være DOFs ukuelige arbejde mod forgiftning og nedskydning af rovfugle lykkes det i dag flere havørne at etablere sig i Danmark.

Fuglereservater
Fugleværnsfonden modtager 15 % af naturbeskyttelsesbidraget. Fugleværnsfonden benytter de indsamlede midler til at opkøbe natur til fuglereservater i Danmark og sikre tiltag i den opkøbte natur til fordel for de vilde fugle, for eksempel med optimal naturpleje for specielt sårbare fuglearter. Fugleværnsfonden prøver derigennem at skabe gode fristeder for fuglene – fristeder som også er åbne for besøgende med fugletårne, observationsskjul, gangstier, informationstavler, borde, bænke, bålsteder og shelters. Fugleværnsfonden afholder hvert år mere end 100 gratis guidede ture i fuglereservaterne.

Tal, der taler
En del af vores medlemmer er aktive i naturen og medvirker til fugletællinger og registrering af fuglene. Vi overvåger og analyserer fugledata, så vi har dokumentation for fuglelivets status i Danmark. Tallene bruges både af myndigheder og af DOF selv som argumentation for fuglenes sag. Senest har DOF peget på, at næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. En nyhed, som har vakt stor bekymring hos danskerne og skabt debat om hvordan vi bedst får sanglærkerne og viberne tilbage. Tal, der taler er derfor en vigtig brik i naturbeskyttelsesarbejdet.

Enkeltdonationer
Ønsker du at give en enkeltdonation, kan du gøre dette med MobilePay til 673526 eller en kontooverførsel til REG: 8401 konto: 1043118.

Ønsker du at få fradrag for dit bidrag, skal du skrive dit CPR-nummer i beskedfeltet (gælder både MobilePay og kontooverførsler).

Mange tak for støtten!

Loading...
Vælg beløb:

Fast donation via Betalingsservice 
Når en donor støtter Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening trækker det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Donor/ medlem modtager en kvittering for oprettelse.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis donor har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives kun til Betalingsservice. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Dansk Ornitologisk Forening bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon ifbm. med foreningens arbejde.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Ornitologisk Forening på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling. Medlemskaber skal opsiges inden den 10. i måneden før medlemskabet ønsket opsagt.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.
Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V
Tlf. +45 3328 3800
dof@dof.dk
Url https://www.dof.dk/
CVR-nr. 54752415