Vær med til at gøre en forskel for fuglene

Naturbeskytter

Der er hårdt brug for at beskytte fuglene og forbedre deres levesteder. Som naturbeskytter er du med til at skabe en forandring for fuglene og naturen i Danmark, så vi kan sikre et rigt og varieret fugle- og naturliv nu og i fremtiden. 

Dansk Ornitologisk Forenings indsatser dækker en lang række projekter til gavn for fuglene og deres levesteder. Du kan læse mere om de konkrete indsatser og resultater under Naturbeskyttelse. Her er en række eksempler:

Projekt Ørn
DOF har besluttet at gøre en særlig indsats for ørnene. Derfor følger en gruppe frivillige ørnenes udbredelse gennem registreringer af reder og ynglesucces. Takket være DOFs ukuelige arbejde mod forgiftning og nedskydning af rovfugle lykkes det i dag flere havørne at etablere sig i Danmark.

Fuglereservater
Fugleværnsfonden modtager 15 % af naturbeskyttelsesbidraget, som de bruger til at opkøbe natur til fuglereservater i Danmark og sikre tiltag i den opkøbte natur til fordel for de vilde fugle, for eksempel med optimal naturpleje for specielt sårbare fuglearter. Fugleværnsfonden sikrer således fristeder for fuglene – fristeder som også er åbne for besøgende med fugletårne, observationsskjul, gangstier, informationstavler, borde, bænke, bålsteder og shelters.

Tal, der taler
En del af vores medlemmer er aktive i naturen og medvirker til fugletællinger og registrering af fuglene. Vi overvåger og analyserer fugledata, så vi har dokumentation for fuglelivets status i Danmark. Tallene bruges både af myndigheder og af DOF selv som argumentation for fuglenes sag. Senest har DOF peget på, at næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. En nyhed, som har vakt stor bekymring hos danskerne og skabt debat om, hvordan vi bedst får sanglærkerne og viberne tilbage. Tal, der taler, er en vigtig brik i naturbeskyttelsesarbejdet.

Loading...
Vælg beløb:

Enkeltbidrag
Din støtte til UgleTV, ØrneTV og Netfugl trækkes altid som en enkelt betaling.

Naturbeskytter
Som Naturbeskytter støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Hvis du allerede er medlem af DOF, kan du yderligere vælge at blive Naturbeskytter med en fast månedlig eller årlig donation.

Virksomhedssponsor
Som virksomhedssponsor støtter du fuglene og naturen med et enkeltbeløb.
Dansk Ornitologisk Forenings navn og logo må kun benyttes efter aftale.
DOF forbeholder sig retten til at sige nej tak til en donation.

Faste donationer
Hvis du har valgt at støtte Dansk Ornitologisk Forening igennem en fast støtteaftale, gives der lov til at Dansk Ornitologisk Forening må trække det valgte beløb en gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke nogen udgifter forbundet med indgåelse af en fast donation.

Kvittering
Støttegiver modtager en kvittering for donationen.

Køb og ansvar
Hvis donationen er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis støttegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Ornitologisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Ornitologisk Forening til støttegiver, ligesom at støttegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen. Medlemskontingenter berettiger ikke til skattefradrag.

Registrering af oplysninger
Dansk Ornitologisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Dansk Ornitologisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet.

Kontakt
Ved oprettelse af støtte gives Dansk Ornitologisk Forening lov til at kontakte støttegiver på e-mail og telefon i forbindelse med med foreningens arbejde.

Hvis du er medlem bliver du også automatisk tilmeldt foreningens nyhedsbrev med nyheder om fugle og naturpolitik, aktiviteter, kampagner og lign. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet i den enkelte email eller på Min Side.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer:

Dansk Ornitologisk Forening
VESTERBROGADE 140
1620 KØBENHAVN V

Tlf: +45 3328 3800
Mail: dof@dof.dk
URL: https://www.dof.dk/
CVR-nr: 54752415

Din støtte er fradragsberettiget. Indtast dit CPR ovenfor, så indberetter vi automatiske din støtte til SKAT. Du kan få skattefradrag for op til 17.700 kr årligt.

Enkeltdonationer via MobilePay
Alle beløb har betydning for fuglene og deres levesteder. Derfor kan du også vælge at støtte DOF’s arbejde for fuglene og naturen via MobilePay ved at sende et valgfrit beløb til os på: 673526.

Ønsker du fradrag for dit enkeltbidrag er det vigtigt, at du indtaster dit CPR i overførslens beskedboks og kontakter os på: dof@dof.dk eller tlf: 33 28 38 00, så vi kan indberette fradraget.