Referat af møde i bestyrelsen for foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder